Ga naar de inhoud
 .
 .

LookyLooky biedt de je nodige ondersteuning op vlak van marketing, sales of strategie.  Heb je een klein project of heb je nood aan een volledige nieuwe aanpak, wij bekijken samen met jouw je noden en gaan hiermee aan de slag.
Wij werken zowel "per project" als volledig "as-a-service", jij bepaalt waarvoor je ons nodig hebt. 

Ben jij er klaar voor je bedrijf in de kijker te zetten met oog voor de klantenperceptie? Werpt dan een blik op onze diensten en onze methodiek. 

Overtuigd? Neem dan snel contact met ons op. 

 .

Marketing

Marketing bepaalt de perceptie die het doelpubliek krijgt van jouw onderneming. 

Ze is een cruciaal aspect voor elk bedrijf, groot of klein, als het gaat om naamsbekendheid opbouwen en verkoop stimuleren. Door jouw publiek te begrijpen en in te spelen op hun verwachtingen en noden, kan je een succesvolle marketingstrategie ontwikkelen die jouw bedrijf zal helpen groeien en bloeien. Maar kan jij dit resultaat dan vervolgens ook vasthouden?

Niet het product, de snelle levering, de aangename dienst naverkoop, de prijs of de kwaliteit as such zal ervoor zorgen dat een consument blijft. Het imago en het verhaal dat je uitdraagt, van jouw onderneming, zijn primair geworden in onze huidige maatschappij. LookyLooky beoogt daarom als doel om, via marketing, bedrijven menselijker en toegankelijker te maken. Want...

Niet langer moeten ondernemingen gezien worden, ze moeten vooral bekeken worden

Of het dan gaat om een volledige relooking van je onderneming, een klantenevenement, het ontwikkelen van advertenties, een website of je sociale media, of de lancering van een nieuw product / dienst, een klein project of een langetermijnopdracht, bij LookyLooky gaan we steeds voor een methodische aanpak met waarneembaar resultaat!  Vanuit de eigenheid van jullie bedrijf en die van jullie klanten ontwikkelen we samen een marketingplan, dat alle nodige componenten bevat voor een doelgerichte aanpak. 

Meer...     

Aanschouw even ons stappenplan :

ANALYSE

Hierbij richten we ons op alle marketingaspecten van uw onderneming : 

 • Doelstellingen & doelgroepen 
 • Branding (logo, imago, merkverhaal, identiteit en positionering) 
 • Website & Socials  
 • Marketingmix; Voor online & offline campagnes, van drukwerk tot social media, worden alle mogelijke kanalen onder de loep genomen binnen een efficiënt plan
 • Planning & Budgettering (KPI, ROI, ...)

PLANNING

Op basis van de analytische onderzoeken, het strategisch plan en de doelstellingen wordt een volledig marketingplan opgesteld. We beoordelen grondig wat bij JULLIE en JULLIE KLANTEN past en durven daarbij “usual trends” te doorbreken.


UITWERKING

Nu het marketingplan op tafel ligt, biedt LookyLooky een waaier aan expertise die jullie ondersteunt in alle aspecten van de uitrol : 

 • Branding, Creatie & Design; logo, huisstijl, visuals, fotografie, video, advertenties, verpakkingen, …
 • Websites; design, copywriting, CMS, …
 • Offline Marketing campagnes; instore, guerilla, activaties, advertenties, folders...
 • Online Marketing; socials, SEO, SEA, e-marketing, ...
 • Eventing; klantenevenementen, bedrijfsevenementen, promotionele evenementen, hospitality solutions, ...


MONITORING

Meten is weten! We spotten de resultaten van de campagnes en sturen bij waar nodig.  
We zorgen voor een grondige permanente analyse om toekomstige plannen nog doelgerichter en efficiënter te maken.

UW success is ONZE business !

 .

Sales

Per definitie verwijst de term Sales naar alle activiteiten voorafgaand aan, tijdens en na het aankoopproces van goederen en diensten door consumenten.

Het doel van verkoop is inkomsten te genereren en de winst van een onderneming te verhogen door haar producten of diensten met succes op de markt te brengen.

Waar een marketingplan vooral de naamsbekendheid en aandacht zal genereren, zal een Sales Strategie focussen op het verhogen van de verkoopcijfers door slimme prijsacties, uitgekiende timing, het brengen van het juiste praatje, het geven van voldoende garanties, het correct opvolgen van de verkoop, ... 

Om je producten en diensten een grotere slaagkans te garanderen, dienen de sales- & marketing strategie perfect op elkaar te zijn afgestemd. Hand in hand vormen zij het 'Business Development'-verhaal. Wees daarbij niet blind voor de perceptie van je consument en hou voor ogen dat beide strategieën een schot in hun roos moeten zijn, alvorens het totaalbeeld zich weet te vertalen in aanhoudende verkoopcijfers. 

Bij LookyLooky staat “klantenperceptie” centraal in elke strategie, want daar begint en eindigt alles mee.  Natuurlijk kan je surfen op de hype en kan je tijdelijk hard gaan. Bij een hype heeft iedereen jou GEZIEN in het moment!
Wij verkiezen GEZIEN, BEKEKEN en BEGREPEN te worden, want op die manier bouw je stabiele, blijvende en verhoogde verkoopcijfers en relaties uit.

 

Meer...     

Maak het verschil

Een standaard verkoopproces bestaat uit verschillende chronologische fases; 

 • De eerste reactie bij uw publiek belust op een SENSATIE die hun aandacht heeft getrokken.
 • Lukt de vorige stap dan krijg je een kans op het initiëren van een INTERPRETATIE.
 • Slaag je ook hierin dan kan je bij een positieve EVALUATIE rekenen op een rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop.

LookyLooky heeft de voorgaande stappen ook GEZIEN, maar zal altijd BEKIJKEN hoe we dat ene stapje extra kunnen maken;

 • Onze strategische planning, marketing planning en sales planning moeten leiden tot INTEGRATIE. Want eens we het brein van onze klanten één keer zijn binnengedrongen, laten we ze niet meer los!

De strategie rond klantperceptie gaat veel dieper in op wat het doelpubliek motiveert om jullie goederen en diensten te blijven volgen. De verwachting van je klant BEANTWOORDEN, alvorens hij overgaat tot een aankoop, kunnen we via het gebruik van marketing. De perceptie van je klant BEÏNVLOEDEN bij en na de aankoop is de taak van onze verkopers(*). Het is dan ook van cruciaal belang dat zij, op een optimale manier, het juiste verhaal bij de consument brengen. 

(*) elk persoon binnen het bedrijf, dat rechtstreeks of onrechtstreeks contact heeft met de klant, is een verkoper.

Meer dan het management en de marketeers wordt ook het volledige sales departement betrokken bij de invulling van de volgende strategische stappen; 

 • Visie & missie bepalen
 • Visualiseren van de SMART-doelstellingen: Omzet & verkoopcijfers
 • Klantenprofiel & Segmentatie onder ogen brengen
 • Positionering & waardepropositie fixeren
 • Communicatie & verkoopkanalen beschouwen → Sales funnel & accountplannen
 • Concreet actieplan doorzien

LookyLooky ondersteunt je op alle vlakken;

 • Opmaak en opvolging Salesstrategie
 • Tools initiëren (CRM’s, Lead generation softwares) of op maat creëren
 • Salesmix acties (inbound, outbound, field, …) 
 • Customer Care efficiëntieoefeningen en training
 • Customer Experiences meten en analyseren
 • Coaching & opleidingen van het outbound Sales Team
 .

Strategie

Een onderneming zonder degelijke strategie is als een schipper die vaart zonder kompas.
Je kan koers houden, maar je weet totaal niet waarheen. Met wat geluk kom je tot een bestemming, anders blijf je uitzichtloos dobberen op zee.

Een duidelijke missie, visie en strategie zijn noodzakelijk om de groei van je bedrijf te garanderen.

Strategie is jouw blik op de toekomst en houvast om dagelijks mee aan de slag te gaan.

LookyLooky heeft altijd een originele kijk op de dingen, zo ook op jouw onderneming.  We gaan aan de slag met een reeks tools en templates die het jullie zo eenvoudig mogelijk maken. Gefocust op heldere antwoorden en oplossingen is het primaire doel 'het in beweging brengen van zaken'.

Meer...     

Wat kan je verwachten? 

ANALYSE

 • We bepalen de noden en doelen van jouw onderneming en die van je doelgroep. Wat hoop jij te bereiken -versus- wat wenst een klant te bekomen? We focussen ons op het wie, wat, waarom en hoe. 
 • We overzien de concurrenten, het huidige klantenbestand en de eigen vergaarde data en laten daarbij niets aan het toeval over! 
 • We maken een full audit van je huidige processen en hebben oog voor de pijnpunten. We gaan tot op het bot om nadien elk blokje te verankeren tot een waar succesverhaal. Een nieuwe kijk op de zaken kan wonderen verrichten.

STRATEGISCH PLANNEN

 • We bepalen samen de 'Missie - Visie' vanuit de meerwaarde van jouw onderneming. 
 • We nemen de uitdagingen en valkuilen in ogenschouw via een business dashboard model.
 • We stellen, samen met jou, een langetermijnstrategie op en vertalen deze naar alle niveau’s van de onderneming. We werken een concreet actieplan uit zodat elk van jouw werknemers oog heeft voor de verandering en mee is met het verhaal. In TEAM maak je het verschil!

PROCES EN UITWERKING 

 • We bekijken de strategie als een tactisch en operationeel plan.
 • We inspecteren de juiste tools en processen om de strategie uit te rollen.
 • We obseveren een gepast communicatieplan en maken het inzichtelijk voor alle stakeholders binnen en buiten jullie bedrijf.
 • Doorheen het traject staan wij niet gewoon wat te koekeloeren langs de kant, maar begeleiden jullie in elke stap. 
 .

Nu je ons hebt GEZIEN, kunnen we KENNISMAKEN.

Of wil je ons liever eerst even beter BEKIJKEN?

Socials

 

Division of Dicaza bvba                               Kleemstraat 7 - 1741 Wambeek                                     info@lookylooky.be                                     +32 2 304 68 29